Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Upravljanje energijom i održivi razvoj

Održivost je u osnovi svega što radimo. U svojstvu najvećeg rukovodioca objekata na svetu, to je kultura koju delimo i sa našim klijentima

​​​​​Portfolio koji je održiv koristi i vama i našoj planeti. Naši stručnjaci sa LEED sertifikatom primenjuju iskustva iz celog sveta da bi definisali strategiju održivosti koja ima dugoročni smisao. Oni će sprovesti programe koji smanjuju emisiju ugljen-dioksida i troškove za energiju koji značajno opterećuju operativne budžete.

Srž našeg poslovanja je da budemo odgovorni prema održivom razvoju. Znamo kako da koristimo zeleni zakup, podsticajne mere, obrazovanje o konzervaciji za zaposlene, energetski efikasne procese i poslovne odnose sa ekološkim dobavljačima da bismo postigli vaše ciljeve. Kompanije koje rade sa kompanijom „JLL" smanjuju energetske troškove portfolija u rasponu od 15% do 50%.​