Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Agencijska administracija

Dozvolite nam da centralno upravljamo vašim zakupom da bismo vam pomogli da donosite strateške odluke u vezi sa portfolijem, smanjite troškove i prepoznate mogućnosti za ponovno pregovaranje

​​​​​​​​Program proaktivnog upravljanja zakupom trebalo bi da predstavlja kamen temeljac strateškog planiranja nekretnina i upravljanja portfolijom - posebno onda kada je portfolio veliki i geografski raznovrstan. Možemo preuzeti odgovornost za 20 ili 20 000 zakupa, prikupljajući, nadgledajući i upravljajući preciznim podacima na takav način da vaši resursi ne presuše. Koristeći naše stroge procese sa „Sarbanes-Oskli" sertifikatom, upravljaćemo vašim podacima o zakupu i pomoći vam da brzo donosite ispravne odluke.

Kao jedini pružalac usluga u oblasti upravljanja zakupom sa sertifikatom SOC1, postaraćemo se da ne propustite najvažnije rokove u planiranju ili period isteka. Prepoznaćemo mogućnosti za novo pregovaranje o uslovima i ceni zakupa, i konsolidovaćemo ili prerasporediti imovinu koja se nedovoljno koristi. Bićete u prilici da iskoristite svaku mogućnost da maksimalno povećate efikasnost i produktivnost vašeg portfolija.​