Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tržišta kapitala

Bilo da vaša strategija ulaganja zahteva kupovinu, prodaju ili finansiranje, omogućićemo kapitalno rešenje koje maksimalno povećava i vrednost i prihode

​​​​​​Naših 1 300 stručnjaka u oblasti tržišta kapitala čine svetsku mrežu dobro povezanih profesionalaca sa visokim stepenom znanja, poznatim po izuzetnom nivou usluga i uspešnom sklapanju poslova. Primenjujemo našu stručnost u investicionim prodajama, akvizicijama, dogovorima o otplati duga između dužnika i poverilaca, poreklu dugovanja, finansiranju deoničkim kapitalom, fiksnom prihodu i spajanjima i preuzimanjima da bismo napravili najbolje pogodbe i dogovorili optimalne uslove.

Uslužujemo:

  • individualne investitore,
  • institucionalne investitore,
  • vlasnike,
  • divelopere,
  • fondove za potencijalne investicije,
  • državne investicione fondove,
  • investicione fondove za nekretnine.

Uz detaljno razumevanje svetskog kapitala i načina na koji se on investira, spajamo prave ljude i institucije, negujući povezanost širom sveta. Naši stručnjaci provode svoj radni vek na lokalnim i međunarodnim tržištima, tako da su vešti u pronalaženju mogućnosti i van tržišta, maksimalnom iskorišćavanju neiskorišćenog kapitala i doprinose svojim izuzetnim znanjem u oblasti kupovine i ponude. Prepoznajemo sve veću važnost svetskih tokova kapitala, te angažujemo stručnjake iz grupe International Capital Group koji omogućavaju prekogranične mogućnosti.