Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Procene i savetovanje

Pružamo sofisticirane, nepristrasne usluge procene i ocene vrednosti širom Jugoistočne Evrope

​​​​​​​​​​​​​​​Znanje je moć u odlukama o ulaganju. Pružamo procene vrednosti nekretnina koje ne ostavljaju nimalo prostora za nagađanja .

Nezavisne procene vrednosti nekretnina su temelji tržišta komercijalnih nekretnina. Stručnjaci kompanije „Jones Lang LaSalle" pružaju savete o proceni vrednosti za širok spektar namena kada su u pitanju investicioni fondovi na tržištu koje se brzo menja, banke, diveloperi, vlasnici-zakupci i privatni investitori.

Za nas su nekretnine mnogo više od običnih cigala i maltera. Naša najvažnija veština je to što možemo da razumemo pokretače vrednosti, a to nam omogućava da u kapitalnim procenama vrednosti pomognemo klijentima investitorima i savetujemo ih po pitanju strategije, tržišta, snabdevanja/potražnje, analize portfolija, predviđanja i „due dilligence" i za kupovinu i za prodaju. Specijalizovani smo za procene investicionog portfolija, što uključuje i izradu rešenja i preporuka za investitore širom Jugoistočne Evrope. Za vlasnike-zakupce obezbedili smo procene imovine, kao i ideje za alternativne načine korišćenja njihovih nekretnina. Imamo bogato iskustvo u pružanju blagovremene, efikasne usluge, koristeći znanje o lokalnom tržištu koje stičemo uz pomoć naših kancelarija u Jugoistočnoj Evropi i širom sveta, profesionalnog zastupanja i prisustva na investicionom tržištu, kao i posvećenog Sektora za istraživanje.

Nudimo veliki broj usluga vezanih za finansijske analize, kao detaljne analize svih vrsta razvojnih projekata u oblasti komercijalnih nekretnina, kao što su poslovni, maloprodajni, logistički, proizvodni i industrijski prostori. Pružamo usluge u skladu sa nacionalnim odredbama (kao što je PFVA) i međunarodno prihvaćenim smernicama (kao što su RICS, IVSC i TEGOVA).

Da bi odredili tržišnu vrednost, naši stručnjaci koriste tradicionalne procedure (komparativnu metodu, pristup kapitalizacije prihoda, metodu amortizovanog troška zamene, rezidualnu metodu, metodu profita), kao i najnovije metode i pristupe u oblasti finansijske analize (tehnika diskontnog novčanog toka). Naše metode su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (IFRS). Naše određivanje tržišne vrednosti posebno odgovara „fer vrednosti" koju navodi standard IFRS 16 (metoda alternativne procene vrednosti nekretnine) kao i standard IFRS 40.

Naše usluge uključuju sledeće.

Savetodavne usluge u vezi sa ulaganjima

Obavljanje procena vrednosti u ime nacionalnih i/ili međunarodnih institucionalnih investitora, poznatih investitora iz Srbije i inostranstva i imućnih pojedinaca radi bilansa stanja, odluka o kupovini i prodaji i podrške inicijalnim javnim ponudama i drugim zahtevima tržišta kapitala.

Savetodavne usluge za banke

Nezavisne i pouzdane procene vrednosti od same odluke o dodeli zajmova. Uz našu stručnost u procesu procene vrednosti, nudimo bankama ranu mogućnost da odrede i kvantifikuju faktore izloženosti kreditnom riziku.

Savetodavne usluge u vezi sa transakcijama

„Due dilligence" usluge u ime kupaca, prodavaca, zajmoprimaca i poverilaca. Naši procenitelji određuju profile snage i slabosti date nekretnine i otkrivaju mogućnosti uzimajući u obzir moguće buduće rizike. Strateške savetodavne usluge pružaju podršku klijentu u njegovim  odlukama o ciljanom ulaganju u nekretninu/portfolio.

Savetodavne usluge za korporacije

Usluge koje dodaju vrednost, u kombinaciji sa regularnim procenama vrednosti portfolija, čine osnovu analize učinka i odluka u vezi sa tačnim sastavom portfolija i doslednim merama za restrukturiranje portfolija. Stoga stvaramo šablone za komparativne analize, sa alternativnim mogućnostima za ulaganje i osnovom za optimizaciju kvota portfolija.

Osnova izuzetnog učinka Sektora za procenu vrednosti leži u našem iskustvu, inovativnim strategijama i intelektualnom vođstvu. Sve se to kombinuje sa najrazličitijim veštinama i resursima tima. Tim udružuje stručno znanje bazirano na osnovu velikog iskustva stečenog na projektima koji su predstavljali velike izazove.

Sektor za procene vrednosti sada ima svoje posebno mesto u kompaniji „Jones Lang LaSalle". Oblast procene vrednosti prošla je razvojni put od  prvobitno pomoćne aktivnosti do jedne od glavnih aktivnosti danas.