Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Istraživanje i konsalting

Naše usluge istraživanja nekretnina pružaju vam uvid, tumačenje i analizu koje su nastale upravo prema vašim potrebama

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ažurno i precizno istraživanje i analiza su prihvaćeni preduslovi za uspešno donošenje odluka. Mi u Jones Lang LaSalle-u temeljimo nasu tržišnu sveprisutnost, inovativnu analizu i dalekovidno prognoziranje na poznavanju tržišta i komercijalnoj stručnosti najiskusnijeg tima za istraživanja nekretnina. Naši lokalni, regionalni i internacionalni analitičari su veoma posvećeni istraživanju bilo da se radi o pribavljanju lokalnih podataka i analizi pojedinačnog slučaja, bilo o strukturiranju globalnih investicionih, razvojnih i lokacijskih strategija.

Naše usluge istraživanja su fleksibilne, praktične i temelje se na prvoklasnim podacima o nepokretnostima i analitičkim modelima. Projekti se mogu izgraditi tako da odgovaraju potrebama pojedinih sektora, područja, ili pojedine imovine, a sa vama sarađujemo na način koji najbolje odgovara vašoj organizaciji. Za dodatne informacije molimo vas obratite se Jones Lang LaSalle timu za usluge istraživanja u oblasti nekretnina.