Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Etika svuda

​​​​

Kompanija JLL je posvećena korporativnoj kulturi u kojoj se neguju i promovišu strogi principi poslovne i profesionalne etike na svakom nivou. 

Etičke prakse su neodvojive od naših vrednosti, misije i strategije i njima se moramo voditi u svim kontaktima sa klijentima, kupcima, prodavcima i zaposlenima. 

Naš Upravni odbor i viši menadžment ovu odgovornost shvataju ozbiljno, kako u ličnom smislu tako i u smislu cele organizacije. 

 
Kodeks poslovne etike

Code of Business Ethics (English)

View all languages on our global site
 


Podnesite prijavu na nekom od zastupljenijih jezika:

  • Pozovite naš hot-lajn telefon koji je aktivan 24 sata dnevno u celom svetu: +1 877 540 5066 ​
  • Ili se logujte na stranicu:www.jllethicsreports.com.


Zaposleni koji u dobroj veri prijave moguće kršenje Kodeksa ili postave pitanje u vezi sa Kodeksom neće biti predmet odmazde zbog toga što su to učinili. Odmazda, osveta ili uznemiravanje zaposlenih koji u dobroj veri postavljaju pitanja ili iznose svoju zabrinutost u pogledu primene Kodeksa strogo su zabranjeni.


Lista najetičnijih kompanija na svetu

Kompanija JLL je već šestu godinu zaredom stavljena na listu najetičnijih kompanija na svetu Instituta Ethisphere. Ova lista odaje priznanje kompanijama za njihovu posvećenost etičkim poslovnim praksama koje su povezane sa uspešnošću i profitabilnošću. Listu čini 100 kompanija iz više od 100 zemalja i iz 36 delatnosti koje su odabrane iz rekordnog broja nominacija koje su pristigle iz više hiljada kompanija.


Kompaniji JLL uručen sertifikat Ethics Inside 2013 Instituta Ethisphere 

2013 Ethics Inside CertificationSertifikat 2013 Ethics Inside: kompanija JLL je proglašena jednim od lidera u korporativnoj etici zbog izuzetne kulture koja se neguje među zaposlenima i u rukovodstvu, a koja promoviše etičke poslovne prakse..

Our full page ad in Ethisphere Magazine announcing 2012 Ethics Inside Certification 

 

Kodeks ponašanja prodavaca

Kompanija JLL od svih prodavaca, odnosno od svake firme ili pojedinca koji pruža proizvod ili uslugu kompaniji JLL ili indirektno našim klijentima kao ugovarač ili podugovarač, očekuje da će prihvatiti i negovati slovo i duh naše posvećnosti integritetu. Iako su prodavci nezavisni subjekti, njihove poslovne prakse ipak se mogu značajno odraziti na nas, naš ugled i naš brend. Shodno tome, od svih prodavaca očekujemo da se pridržavaju Kodeksa ponašanja prodavaca kompanije JLL, koji se može preuzeti putem linka u nastavku. Prijave koje se odnose na potencijalno kršenje Kodeksa ponašanja prodavaca mogu se podneti putem našeg globalnog hot-lajn telefona za etička pitanja.

Vendor Code of Conduct - English

View all languages on our global site