Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Novosti

Beograd

Rekordno visok nivo obima investicija u nekretnine  u Jugoistočnoj  Evropi u 2015 godini


  • Obim investicija u regionu 2015. godine dostiže nivo od €285 miliona
  • Očekuje se povećan nivo investicija u maloprodajne objekte u regionu za 2016. godinu.

                                                           

Obim investicija u nekretnine kada se sagleda tržište Jugoistočne Evrope je dostigao rekordno visok nivo  u 2015 godini - €285 miliona, prvenstveno zbog skoka interesovanja stranih investitora za maloprodajnim nekretninama, prema saznanjima JLL-a.

Obim investicija u zemaljama centrale i istočne Evrope je visok već nekoliko godina, tako da se u Poljskoj i Češkoj ovaj trend nastavlja, i u 2015. godini je dostigao nivo od €6 milijardi . Ovaj pozitivan zamah iz Centralnoistočne Evrope se proširio na Srbiju i susedne zemlje unutar regiona Jugoistočne Evrope, kao što su Hrvatska, Bugarska i Slovenija. Prve transakcije na tržištu su se desile u 2015. godini, iako je prošlo već 5 godina od kako su investitori počeli da gledaju dalje od tradicionalnih tržišta u zapadnoj i centralnoj Evropi.

Uroš Grujić, Direktor odeljenja za Kapitalne Investicije u JLL-u za Jugoistočnu Evropu, je prokomentarisao sledeće: "Grupe kupaca koje razmatraju region Jugoistočne Evrope, uglavnom dolaze mimo tradicionalnih tržišta poput Nemačke, Austrije i Velike Britanije. Investitore privlači veća stopa povraćaja investicije u poređenju sa glavnim tržištima centralne Evrope i takođe jak učinak maloprodajnih nekretnina u regionu. Do danas, kompanije NEPI i Atterbury iz Južne Afrike su investirale u srpsko maloprodajno tržište i očekujemo da se ovaj trend nastavi u 2016. godini".

 

Apetit za maloprodajnim nekretninama u regionu Jugoistočne Evrope se očekuje da će se nastaviti u 2016. godini. Očekivane su transakcije u prvom kvartalu 2016. godine, koje će dostići obim od preko €300 miliona. One prate jake transakcije iz 2015. godine, od kojih je najznačajnija akvizicija 33% udela u srpskoj MPC Group koja poseduje portfolio maloprodajnih objekata uključujući Ušće Shopping Center - najveći tržni centar u Srbiji. Ova akvizicija od strane južnoafričke Atterbury Group, koju je savetovao JLL, je obavljena u septembru 2015. godine .

Andrew Peirson, Generalni Direktor za Jugoistočnu Evropu i Rumuniju u JLL-u je dodao: "Izazov napredovanja regiona će biti u preko potrebnom razvoju dodatne maloprodajne ponude, pogotovo u Beogradu. Pored toga, još uvek se čeka da investitori počnu da iskorišćavaju trenutno stanje u kancelarijskom sektoru u Beogradu, gde je stopa nepopunjenog prostora niska, a nivo zakupnine najveći u regionu, pružajući zdrave povraćaje za strane investitore. Takođe očekujemo da se aktivnost u kancelarijskom sektoru Jugoistočne Evrope poveća u drugoj polovini 2016. godine".​