Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Novosti

 

 

JLL savetovao pri prodaji Kempinski Hotel Adriatic i Skiper Residences/serbia/sr-rs/novosti/29/jll-savetovao-pri-prodaji-kempinski-hotel-adriatic-i-skiper-residencesJLL savetovao pri prodaji Kempinski Hotel Adriatic i Skiper ResidencesBeograd2017-10-18T05:00:00Z

Najnovije vesti

 

 

JLL savetovao pri prodaji Kempinski Hotel Adriatic i Skiper Residences/serbia/sr-rs/novosti/29/jll-savetovao-pri-prodaji-kempinski-hotel-adriatic-i-skiper-residencesBeogradJLL savetovao pri prodaji Kempinski Hotel Adriatic i Skiper Residences2017-10-18T05:00:00Z
JLL savetnik pri prodaji Belgrade Business Center-a GTC-u/serbia/sr-rs/novosti/28/jll-savetnik-pri-prodaji-belgrade-business-center-a-gtc-uBeogradJLL savetnik pri prodaji Belgrade Business Center-a GTC-u2017-09-04T05:00:00Z
JLL savetovao južnoafrički fond Hystead pri kupovini The Mall-a, jednog od najvećih tržnih centara u Bugarskoj/serbia/sr-rs/novosti/27/jll-savetovao-južnoafrički-fond-hystead-pri-kupovini-the-mall-jednog-od-najvećih-tržnih-centara-u-bugarskojBeogradJLL savetovao južnoafrički fond Hystead pri kupovini The Mall-a, jednog od najvećih tržnih centara u Bugarskoj2017-07-24T05:00:00Z
JLL savetovao pri prodaji Skopje City Mall-a u Makedoniji /serbia/sr-rs/novosti/25/jll-savetovao-pri-prodaji-skopje-city-mall-a-u-makedonijiBeogradJLL savetovao pri prodaji Skopje City Mall-a u Makedoniji 2016-11-07T06:00:00Z
JLL savetovao pri prodaji Arene Zagreb, najveće transakcije u oblasti nekretnina u Jugoistočnoj Evropi/serbia/sr-rs/novosti/26/jll-savetovao-pri-prodaji-arene-zagreb-najveće-transakcije-u-oblasti-nekretnina-u-jugoistočnoj-evropiBelgradeJLL savetovao pri prodaji Arene Zagreb, najveće transakcije u oblasti nekretnina u Jugoistočnoj Evropi2016-11-07T06:00:00Z